acgöz(lü)

sif. Tamahkar, heç şeydən gözü doymayan. Acgöz adam. Acgöz pişik. – Acgöz mədənçilər quyu qazıldıqca yanlarını bərkitmədiklərindən çox zaman quyu uçur, qazmaçılar altında qalır(dı). A. Ş.. // İs. mənasında. Acgözün qarnı doymaz. // Ehtiraslı, həris.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • açgöz — sf. Açgözlü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • güc-bəla — z. Çox çətinliklə, böyük əziyyətlə; zorla. Güc bəla onları gətirib yola; Deyirəm: – Adıma vurmayın ləkə! S. Rüst.. . . Sarı keçi bir günü acgöz acgöz çox yaman tıxdı, güc bəla evə döndü. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — sf., çı, cı 1) Yemek yemesi gereken, tok karşıtı Aç ne yemez, tok ne demez. Divanü Lügati t Türk 2) is. Yiyecek bulamayan kimse Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım. Y. K. Karaosmanoğlu 3) mec. Gözü doymaz, haris Ne aç adam. 4)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • açgözlü — sf. Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, cam göz, tokgözlü karşıtı Bir sürü dedikodudan çekindim, eksik olmasın muhtar pek açgözlü değilmiş. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göz — is., anat. 1) Görme organı 2) Bazı deyimlerde, görme ve bakma Gözden geçirmek. Gözden kaybolmak. Göz önünde. Gözü keskin. 3) Bakış, görüş Bu sefer alacaklı gözüyle baktım. 4) Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak Asıl felaket bu pınara sırt… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alamançı — I (Füzuli, Qax, Şəki, Tərtər) acgöz, gözüdoymaz. – Alamançı hamsını qapıf yidi (Şəki); – Mə:n alamançı adamnan aram olmaz (Füzuli) II (Bərdə, Salyan) sözgəzdirən. – Məmmədin arvadı alamançı adamdı (Salyan) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alo:xar — (İmişli) acgöz, çoxyeyən. – Bizin inəg alo:xardı, yem çatdırmağ olmır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alpotun — (Şəmkir) acgöz, çoxyeyən. – Alpotun kimi yi:rsəη …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ammır — I (Salyan) acgöz. – Ammır Əbləsən çox yiyəndi II (İmişli) bax ambır. – Sən nə ammır uşağsan, heç niyə yaramassan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • atudan — (Şərur) acgöz. – Onun elə atudan uşağı var ki …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.